GRAFIK

graqfik 4
Du trötta gamla värld
grafik 14
Sa´ du nå´t? 2013
grafik 11
Skuggestalter 2006
grafik 10
Rutor 15 x 15 cm 2004
grafik 9
Ingen ordning alls 15 x 15 cm 2004
grfik 12
Människor 2006
grafik 2
Månen och muren 24 x 24 cm 1993
gafik 1
Bärfis 20 x 30 cm 1993
grafik 5
Trädande 20 x 30 cm 1993
grafik 7
Hästgalen I 16 x 12 cm 2000
grafik 6
Hästgalen II 16 x 12 cm 2000
grafik 8
Myrkrig 6 x 8 cm 2003